Loading
internet sitesi açıklaması

Karşıyaka Spor Kulübü “Olağan Seçimli Genel Kurul ve Mali Genel Kurul” İlanı

Kulübümüzün 08.05.2024 tarih ve 2024-14 sayılı Yönetim kurulu kararı gereği; Karşıyaka Spor Kulübümüzün “Olağan Seçimli Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı” 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 15:00’te Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 01 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 15:00’te aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Değerli Üyelerimize saygıyla duyurulur.

Karşıyaka Spor Kulübü

Gündem:
1. Açılış,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması, Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4. Kulüp Başkanı’nın ya da görevlendireceği kişinin sunuş konuşması,
5. Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesinin okunması,
6. Denetim Kurulu raporunun okunması,
7. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları üzerine görüşmeler,
8. Yönetim Kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası,
9. Denetleme Kurulu’nun ibrası,
10. Taslak bütçenin görüşülmesi ve onaylanması.
11. Seçimler;
   a. Kulüp Başkanı’nın Seçimi,
   b. Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
   c. Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
   d. Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
   e. Sicil Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış.

paylaş